Witamy na naszej stronie.

           Naszym celem jest prezentacja wyników prac archeologicznych na stanowiskach późnośredniowiecznych i nowożytnych, na których sami prowadziliśmy badania lub też byliśmy ich współwykonawcami. 

             Przy budowaniu strony kierowaliśmy się chęcią przedstawienia skrótowych wiadomości tyczących badanych stanowisk szerszemu gronu odbiorców, nie tylko archeologom i historykom. Zainteresowanie badaniami archeologicznymi w Polsce jest duże, jednak możliwości dotarcia z ich wynikami są na ogół ograniczone do pism specjalistycznych. Mimo możliwości szybkiego i łatwego rozpowszechniania informacji, jaką stwarza internet, nie jest on jeszcze dostatecznie wykorzystywany przez archeologów do popularyzacji swoich prac. Większość badaczy nie dzieli się ich wynikami w obawie przed utratą cennych danych, które – jak to się wielokrotnie zdarza – są powielane przez internautów, bez zachowania praw autorskich.

            Sądzimy jednak, że w związku ze wzrostem liczby użytkowników internetu w Polsce, coraz ważniejsze staje się korzystanie z tego sposobu przekazywania informacji; dotyczy to także badań archeologów, możliwości propagowania wyników, oraz dotarcia tą drogą do osób zainteresowanych tą tematyką.

             Na tej stronie znajdziecie Państwo podstawowe dane o wynikach prac prowadzonych przez nasz zespół. Obecnie zamieszczamy rezultaty dotychczasowych prac terenowych na terenie zamku królewskiego w Tykocinie na Podlasiu. W następnej kolejności pojawią się informacje o badaniach na przedzamczu północnym zamku krzyżackiego w Malborku.

             Zachęcamy również innych archeologów do publikacji informacji dotyczących własnych badań na stanowiskach archeologicznych z epoki średniowiecza i czasów nowożytnych.

 

 

 

 

  Kontakt | Strona główna | O nas | Prawa autorskie | Aktualności